Utbildningar

Helheten är KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM-rörelsen i Sverige. Helheten har två huvudsakliga fokusområden – Ledarskap & personlig utveckling samt KFUM.

Helheten består av fem utbildningar:

 • Introduktion till KFUM – George
  Om KFUM
 • Introduktion till ledarskap – Williams
  Grundläggande ledarskap & personlig utveckling
 • Fördjupningskurs i ledarskap – Emma
  Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling
 • Avancerad ledarskapsutbildning – Mary
  Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling
 • Processledarutbildning – ”Kuffen”
  KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

George arrangerar ni själva i er egen förening eller sektion. Alla som arrangerar George kan ansöka om ett bidrag från Östgötaregionen.

Williams arrangeras av Östgötaregionen varje höst till ett mycket förmånligt pris. Håll utkik efter information!

Emma är en femdagars kurs och bygger på att alla deltagare har gått både George och Williams. Östgötaregionen arrangerar en Emma i Sälen varje år där utbildning varvas med skidåkning. Information om hur du ansöker om en plats skickas ut till föreningarna under hösten.

Mary är en avancerad ledarskapsutbildning under en hel vecka för ledare över 20 år och ledarerfarenhet från rörelsen. KFUM Sverige arrangerar Mary, eventuellt i samarbete med en KFUM-region. Mary genomförs utomlands och hos någon YMCA- eller YWCA-förening. För dig som ska delta i utbildningen finns möjlighet att söka bidrag från Östgötaregionen

Läs mer om Helheten
 

Avoid Getting Stuck on a Writing Paper

It is easy to pay for essays get stuck writing a piece of paper write my essay as the deadline approaches. There are, however, a few strategies you can use to get rid of this. Begin your study whenever you can. You will be able to break down your ideas into manageable steps. You will feel more in control of your work by splitting the work into distinct stages: researching, brainstorming, and writing. First, you should begin writing as early as possible to cut down on anxiety and increase your score.

Avoid Getting Stuck on a Writing Paper

It is easy to pay for essays get stuck writing a piece of paper write my essay as the deadline approaches. There are, however, a few strategies you can use to get rid of this. Begin your study whenever you can. You will be able to break down your ideas into manageable steps. You will feel more in control of your work by splitting the work into distinct stages: researching, brainstorming, and writing. First, you should begin writing as early as possible to cut down on anxiety and increase your score.

Avoid Getting Stuck on a Writing Paper

It is easy to pay for essays get stuck writing a piece of paper write my essay as the deadline approaches. There are, however, a few strategies you can use to get rid of this. Begin your study whenever you can. You will be able to break down your ideas into manageable steps. You will feel more in control of your work by splitting the work into distinct stages: researching, brainstorming, and writing. First, you should begin writing as early as possible to cut down on anxiety and increase your score.

Things to Look For in a College Paper Writing Service

A college paper writing service could seem like a moral issue however it’s not as harmful as it appears. Most students will resort to these companies when they have order essays been given research projects that they can’t write independently. These services may employ professional writers as freelancers, or full time writers, or both, to meet their clients’ requirements. These are the ethical concerns that pose the greatest ethical issue. The following are the major aspects to be looking for in the writing services for college papers.

Things to Look For in a College Paper Writing Service

A college paper writing service could seem like a moral issue however it’s not as harmful as it appears. Most students will resort to these companies when they have order essays been given research projects that they can’t write independently. These services may employ professional writers as freelancers, or full time writers, or both, to meet their clients’ requirements. These are the ethical concerns that pose the greatest ethical issue. The following are the major aspects to be looking for in the writing services for college papers.

Leave a comment