Om regionen

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig själva. För människor, även unga, som mår bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra och trivas.

Det låter så enkelt, och är så enkelt. Bara man gör på rätt sätt.

Styrelsen

Alexandra Ringius Hård, ordförande KFUM Norrköping Scout
Nuri Aslan, vice ordförande KFUM Linköping
Tomas Volavka, kassör KFUM Norrköping Intus
Anders Lidstedt, ledamot KFUM Norrköping Strömvillan
Nils Linderfalk, ledamot KFUM Linköping
Anna Benckert, ledamot KFUM Norrköping Scout
Hanna Pettersson, ledamot KFUM Norrköping Brevik
Magnus Toresand, ledamot KFUM Norrköping