Bidrag

Det finns möjlighet att söka flera olika ekonomiska bidrag från Östgötaregionen. Läs mer om dem nedan!

 

Ny i KFUM!?

Vet ni om att ni kan få nystartsbidrag från KFUMs Östgötaregion?

Har ni startat en ny sektion eller till och med en ny förening inom KFUMs Östgötaregion? Då finns möjligheten för er att inom ett år efter uppstarten söka bidrag från Östgötaregionen. För att få bidrag ska ledarna i föreningen/sektionen ha gått KFUMs utbildningar George och Williams, detta kan ni få hjälp med genom regionen. Allt ni sen behöver göra är att skicka in nedanstående info så tar styrelsen upp er ansökan på nästkommande styrelsemöte.

 • Namn på föreningen/sektionen
 • Lista över styrelsemedlemmar
 • Stadgar
 • Verksamhetsplan
 • Summa pengar som söks
 • Kort text om vad ni vill använda ert bidrag till

Om ni beviljas bidrag vill vi även att ni kommer och berättar kort om er verksamhet vid regionens årliga styrelsehelg alt. vid regionens årsmöte.

Frågor och ansökan skickas till styrelsen@ostgotaregion.se

 

George!

George är en grundläggande utbildning för dig som är medlem i KFUM. Vet medlemmarna i er förening om att de är med i världens största ungdomsorganisation!? Vet de vilka möjligheter de har som medlemmar – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt? Lär er mer om er egen förening helt enkelt! Kursen är på 2-4 timmar.

Östgötaregionen lämnar ett bidrag till de föreningar som arrangerar George. För att få bidrag ska utbildningen ha anmälts till regionen i förväg via telefon eller mail (se nedan). Bidraget är på 500:- per grupp om 5-15 personer. Efter genomförd kurs skickas namnlista på deltagarna till regionen. Kursintyg till deltagarna finns att få.

Maila styrelsen@ostgotaregion.se

 

Östgötaregionens bidrag

Östgötaregionen kan även bevilja andra typer av bidrag. Syftet med alla bidrag ska vara att stimulera och uppmuntra ledare i regionen. Bidraget kan till exempel gå till att

 • • Stimulera grupprocesser, exempelvis genom styrelse- eller verksamhetsutveckling.
 • • Stimulera till deltagande i den demokratiska processen på regional, nationell eller internationell nivå (dock inte den egna föreningens möten/årsmöten).
 • • Underlätta för olika KFUM-verksamheter inom eller utom Sverige att mötas.
 • Riktlinjer för ansökningar

 • • Ska ha med KFUM eller med utveckling av verksamhet inom KFUM att göra.
 • • Ska inte vara en del av ordinarie löpande verksamhet, exempelvis läger, möten och tävlingar.
 • • Östgötaregionen ser gärna att två personer åker tillsammans till samma arrangemang.
 • • Östgötaregionen ser hellre yngre än äldre sökande.
 • • Östgötaregionen beviljar inte ansökningar för kostnader som kan finansieras genom bidrag från annat håll, till exempel kommunen.
 • • Kostnader ska kunna redovisas med kvitton eller andra typer av underlag.
 • Östgötaregionen tar emot ansökningar om bidrag löpande, dessa ska vara inskickade av föreningarna, ej den enskilda medlemmen. Ansökan sker innan arrangemanget.

  Ansök via styrelsen@ostgotaregion.se