Välkommen till KFUMs Östgötaregion!

Vi är en paraplyorganisation för alla er KFUM-medlemmar i Östergötland. Vi arrangerar bland annat ledarutbildningar, ungdomsresor och vår årliga styrelsehelg. Dessutom finns möjligheten att söka ekonomiska bidrag från oss såsom nystartsbidrag, utbildningsbidrag eller Nicke Grönlunds ledarstipendium.

I Östgötaregionen finns de båda storföreningarna KFUM Linköping och KFUM Norrköping. Båda bedriver en mängd olika verksamheter i flera kommuner och du kan läsa mer om dem på deras respektive hemsidor.

 

KFUM Linköping

KFUM Norrköping

KFUM Brevik
 

What are your thoughts on Pure Kana’s HHC products?

I have not tried Pure Kana’s hhc products for sale , but they look like a great option for people looking for hemp-based CBD products.

Who should use CBD oil?

Anyone who suffers from any of these issues would be a good candidate for CBD Oil . However, it is important to consult with a doctor before starting treatment to ensure that CBD oil is the right choice for you.

What is your favorite CBD oil for arthritis?

I don’t have personal experience with CBD oil for arthritis, but from what I’ve heard and read it seems to be one of the most popular applications for best cbd for arthritis . I would recommend looking into a brand that has a high quality product and does third-party testing to ensure that their oil is free of heavy metals, pesticides, and other contaminants.